Keuzedelen

Je volgt in je opleiding een groot aantal vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Naast deze standaardvakken kun je een klein deel van je opleiding invullen met keuzedelen. Jij kiest je keuzedelen. Wat je kunt kiezen verschilt per college en vaak per opleiding. Het kunnen vakken zijn waarmee je je verder specialiseert in je beroep, zoals

  • Fotografie, of
  • Oriëntatie op ondernemerschap.

Dat kunnen ook vakken zijn die je voorbereiden op een vervolgstudie, zoals 'Voorbereiding op het hbo'. Keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen op je diploma te staan.

Doorstromen

Een student die na diplomering nog een mbo-opleiding wil volgen of start met een hbo-opleiding, kan kiezen voor keuzedelen die daarop voorbereiden. De keuzedelen kunnen in de vervolgopleiding zorgen voor vrijstellingen of voor een makkelijkere start.   

Onderscheiden

Na de opleiding kun je je met deze keuzedelen onderscheiden van andere studenten. Je maakt een eigen keuze in de keuzeonderdelen. Heb je een keuzedeel met een voldoende afgerond, dan komt dat op je diploma te staan.  

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: