Handleiding BPV-urenregistratie voor praktijkopleiders

Als u vragen heeft over de handleiding of over de toegang tot het bedrijvenportaal, dan kunt u e-mailen naar bedrijvenportaal@rocmn.nl.

Accorderen van uren
U gaat in de browser van uw computer, laptop of telefoon naar https://start.rocmn.nl. U heeft in een aparte mail een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Daarmee kunt u zich aanmelden.

Als u succesvol in het bedrijvenportaal bent aangemeld, ziet u de tekst Welkom, met uw naam. Daarboven staat een groen vlak met aan de linkerkant drie witte streepjes. Klik daarop, dan ziet u een menu met o.a. het woord Stagiairs. 

Als u op daarop klikt, krijgt u een overzicht van de studenten die u begeleidt. Klik op een student met de status actief en u ziet de gewerkte uren die de student heeft ingevuld.

Onder elke week met gewerkte uren die u nog niet goedgekeurd heeft staat een rode knop met de tekst Akkoord. Als u daarop klikt keurt u de uren van die week goed.

Als de student zijn uren van de afgelopen week niet vastgelegd heeft wilt u hem dan vragen dat direct te doen? Als de student een verkeerd aantal uren heeft genoteerd, vraag hem/haar dan om dat aan te passen voor u op akkoord klikt.

Spelregels
We spreken graag de volgende spelregels met u af.

  1. Van de studenten verwachten we dat ze aan het einde van de week de uren van die week vastgelegd hebben. We willen u verzoeken om de uren uiterlijk de maandag van de week daarop te accorderen.
  2. In sommige gevallen maken studenten meer uren dan in het kader van de BPV is afgesproken, bijvoorbeeld als sprake is van overwerk. We spreken met de studenten af dat ze die overwerkuren niet registreren als BPV-uren. We willen u vragen daarop te letten en de studenten te verzoeken hun uren aan te passen als ze overwerk wel noteren als BPV-uren.
  3. Tijdens schoolvakanties mogen in principe geen BPV-uren gemaakt worden, tenzij dat anders afgesproken wordt. We willen u vragen daarop te letten en de studenten te verzoeken hun uren aan te passen als ze uren die tijdens schoolvakanties gewerkt zijn, wel noteren als BPV-uren.
  4. Als de student al meer uren gewerkt heeft dan het aantal klokuren dat op de praktijkovereenkomst vermeld wordt, dan is dat geen reden om de BPV te beëindigen. De BPV eindigt op de afgesproken einddatum, die op de praktijkovereenkomst staat.
  5. Studenten kunnen, tegelijk met het registreren van hun BPV-uren, invullen wat zij die dag gedaan hebben. In principe is deze informatie voor eigen gebruik door de student. De school gebruikt deze informatie niet, maar u kunt deze wel zien en u kunt daar dus in uw contacten met de studenten aan refereren.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: