Geldzaken & administratie

Als student ben je wettelijk verplicht lesgeld (voor bol) of cursusgeld (voor bbl) te betalen als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent. Voor een bol-opleiding is voor het schooljaar 2019-2020 het lesgeld vastgesteld op € 1.168,- per cursusjaar. Het wettelijk verplicht cursusgeld voor een bbl-opleiding is:    

  • Entreeopleiding: € 243,-
  • Voor niveau 2: € 243,- per cursusjaar
  • Voor niveau 3 : € 588,- per cursusjaar
  • Voor niveau 4: € 588,- per cursusjaar

Belangrijk: je staat pas officieel als student ingeschreven wanneer ROC Midden Nederland het wettelijk vastgestelde cursusgeld heeft ontvangen. De betaling geeft je het recht gedurende een cursusjaar de lessen te volgen.

Tegemoetkoming in de studiekosten/studiefinanciering

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, dan kunnen jouw ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten, afhankelijk van hun inkomen. Jouw ouders kunnen deze tegemoetkoming aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ben je ouder dan 18 jaar en volg je een bol-opleiding, dan kun je gebruik maken van studiefinanciering. Formulieren voor het aanvragen van de tegemoetkoming studiekosten of studiefinanciering kun je downloaden op de website van DUO. Als je nog vragen hebt over de tegemoetkoming scholieren, dan kun je bellen naar de Infolijn op het telefoonnummer (050) 599 77 55. Je kunt ook langsgaan bij een servicekantoor.

Kinderbijslag

Woon of werk je in Nederland en ben je jonger dan 18 jaar, dan krijgen jouw ouders kinderbijslag. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag uit. Ook werkende studenten van 16 en 17 jaar komen, onder voorwaarden in aanmerking voor kinderbijslag. Voor meer informatie kun je de website van de SVB raadplegen of contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank in jouw district. Voor het district Utrecht is dat: SVB district Utrecht, Postbus 18002, 3501 CA Utrecht (030) 264 90 20.

Prestatiebeurs 

Als student kun je vanaf je 18e verjaardag maximaal vier jaar studiefinanciering krijgen. Per 1 augustus 2005 is de prestatiebeurs ingevoerd voor studenten die een voltijd beroepsopleiding volgen op niveau 3 of 4 (bol/ beroepsopleidende leerweg). Deze prestatiebeurs bestaat uit de basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en een OV-studentenkaart. Haal je een diploma op niveau 3 of 4, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt dat niet binnen de duur van de prestatiebeurs, dan kun je nog een lening krijgen voor maximaal drie jaar. Deze lening moet je terugbetalen. Je krijgt de kans om binnen tien jaar het diploma op niveau 3 of 4 te behalen. De prestatiebeurs wordt dan alsnog omgezet in een gift. Als het je niet lukt een diploma te halen op niveau 3 of 4, dan moet je jouw prestatiebeurs terugbetalen. Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van je inkomen.
Studeer je op niveau 1 of 2, dan is de prestatiebeurs altijd een gift.

Restitutie wettelijk verplicht cursusgeld

Stop je tussentijds met een bbl-opleiding, dan kun je het wettelijk verplichte cursusgeld niet terug krijgen. Er zijn een aantal bijzondere situaties bijvoorbeeld als je eerder je diploma behaalt of overstapt van bbl naar bol. Dan is gedeeltelijke restitutie mogelijk. Andere situaties zijn ter beoordeling van de afdelingsmanager van jouw opleiding. Zie voor meer informatie het Studentenstatuut
ROC Midden Nederland hanteert de regel dat volledige restitutie alleen mogelijk is als je de inschrijving schriftelijk beëindigt in de maand van de start van de opleiding en je wordt uitgeschreven in dezelfde maand als de inschrijfdatum.

Schoolverklaring

Als je een schoolverklaring nodig hebt, bijvoorbeeld voor de aanvraag van kinderbijslag, ziektekostenverzekering of studiefinanciering, dan kun je die aanvragen bij de studentenadministratie op jouw leslocatie.

Educatieve Software

De software die je op school gebruikt (en de daarbij behorende documentatie) valt onder auteursrechten en andere beschermende rechten. Het gebruik ervan is gebonden aan voorwaarden: je mag geen software of bijbehorende documentatie kopiëren of aan anderen ter inzage geven. Alle in bruikleen gegeven software of documentatie moet desgevraagd op elk gewenst moment worden ingeleverd en uiterlijk bij de beëindiging van de studie worden teruggegeven. Deze voorwaarden gelden voor de hele studieperiode. Het is in principe niet toegestaan eigen software binnen de school te gebruiken.
Je kunt als student van ROC MN voor een sterk gereduceerde prijs legale software voor het onderwijs bestellen. Het pakket Office 2016 kun je gratis downloaden.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: