Formulier Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

U kunt een aanvraag doen als uw situatie aansluit bij de volgende regels:

  • De student is minderjarig (hij of zij was geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding in studiejaar 2020-2021 op 1 augustus 2020).
  • De student is in studiejaar 2020-2021 ingeschreven in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding.
  • Uw financiële situatie – als wettelijke vertegenwoordiger van de student – is zo, dat u de kosten voor leermiddelen niet kunt dragen. Het gezinsinkomen is onder 150% van de bijstandsnorm.

Let op: Dit formulier is niet bedoeld om facturen te declareren of om geld terug te vragen voor reeds aangeschafte leermiddelen.

 

 

Is de student jonger dan 18 jaar?

Deze regeling is alleen voor studenten jonger dan 18 jaar die een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding volgen. Je komt daarom niet aan aanmerking voor de regeling. Voor financiële vragen kun je contact opnemen met het financieel spreekuur. Volg je een opleiding in Utrecht dan kan dit via: fis@rocmn.nl. Volg je een opleiding in Nieuwegein of Amersfoort dan kan dit via: fis.na@rocmn.nl

Leerweg

Deze regeling is alleen voor studenten jonger dan 18 jaar die een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding volgen. Je komt daarom niet aan aanmerking voor de regeling. Voor financiële vragen kun je contact opnemen met het financieel spreekuur. Volg je een opleiding in Utrecht dan kan dit via: fis@rocmn.nl. Volg je een opleiding in Nieuwegein of Amersfoort dan kan dit via: fis.na@rocmn.nl

Gegevens student en opleiding
Op welke locatie volgt de student les?
Leerjaar
Bent u bekend bij de stichting leergeld?
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf doc docx.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf doc docx.
Benodigde leermiddelen (meerdere antwoorden mogelijk)

Het boekenpakketnummer begint met de letters BL en daarna volgen 6 cijfers (voorbeeld: BL011001).

Hierbij geef ik toestemming voor het verzenden van mijn gegevens naar het ROC Midden Nederland zodat een medewerker van het financieel spreekuur contact met mij kan opnemen.