Examens

Het examenreglement, waarin staat hoe examens moeten verlopen, en welke rechten en plichten je hebt, vind je hier. Het beleid t.a.v. vrijstellingen vind je ook hieronder. Alle overige informatie over je opleiding en examens vind je in de studiegids of krijg je van je studentencoach.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: