Decaneninformatie

Een goede vervolgopleiding voor uw leerlingen is voor u en ons van groot belang. Daarom werken we graag samen aan een goede voorlichting en ondersteunen u en uw leerlingen tijdens het keuze- en oriëntatieproces. Dat doen we door informatie te geven via onze website en voorlichtingsmaterialen, voorlichting te geven en samen te werken aan de loopbaanbegeleiding.

Informatieblok

Titel

Info avond voor ouders

Tekst

Onze jaarlijkse info avonden voor ouders komen er weer aan.
Dinsdag 3 oktober voor Amersfoort (locatie Disketteweg 10) en Dinsdag 10 oktober voor Utrecht en Nieuwegein (locatie Dasseweide 3 in Nieuwegein).
U kunt de ouders van uw derde- en vierdejaars leerlingen hiervoor uitnodigen.
We willen graag weten hoeveel ouders we kunnen verwachten dus aanmelden is gewenst.
Ga naar het aanmeldformulier

Titel

Begeleiding

Tekst

ROC Midden Nederland biedt goed onderwijs en iedere student krijgt basisbegeleiding die hem in staat stelt het beste uit zichzelf te halen tijdens de studie en de loopbaan. Als goed onderwijs en basisbegeleiding niet voldoende is, bieden we waar mogelijk extra ondersteuning. Het Studie & Loopbaancentrum helpt dan verder.
Begeleiding tijdens je studie

Onderwijsconferentie 'Samenspel in de regio'

Staat het al in uw agenda? Op 30 november van 14.00 – 17.00 uur bij onze locatie Sport College stadion Galgenwaard in Utrecht.
De onderwijsconferentie vo-mbo van ROC Midden Nederland voor de regio Utrecht! Dit is dé ontmoetingsplek voor vakdocenten, mentoren en teamleiders uit het vo en voor docenten, loopbaanbegeleiders en afdelingsmanagers van de colleges van ROC Midden Nederland. De centrale vraag voor deze onderwijsconferentie is: Hoe bereiden we samen de leerling succesvol voor op een passende beroepsopleiding in het mbo? Nadere informatie over het programma volgt begin oktober. 

Informatieblok

Titel

Voorlichting bij u op school

Tekst

Onze voorlichters komen graag langs om te vertellen over het mbo, onze colleges en ROC Midden Nederland. Zij kunnen bijvoorbeeld een klassikale voorlichting geven of (meer algemene) voorlichting met een stand op uw voorlichtingsmarkt. Vul het digitale voorlichtingsformulier in als u de mogelijkheden wilt bespreken.
Voorlichtingsformulier

Titel

Loopbaanoriëntatie

Tekst

We werken graag samen met het voortgezet onderwijs om de overstap van vmbo naar mbo zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u interesse in een samenwerking op het gebied van LOB, denk aan peer supportprojecten, workshops, mentoren bezoeken, etc.? Onze contactpersonen vmbo-mbo-hbo bespreken het graag met u.
Contactpersonen beroepskolom

Keuze-ondersteuning

Soms heeft een leerling het ondanks uw en onze begeleiding, extra moeilijk met het maken van een keuze. Het is dan mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek met een voorlichter van het Voorlichtingscentrum. Deze gesprekken vinden plaats van maart t/m september en ouders zijn ook van harte welkom. We vragen de leerling ter voorbereiding in ieder geval onze beroepskeuzetest in te vullen en de resultaten mee te nemen naar het gesprek. 

Studenten krijgen hulp van het voorlichtingscentrum

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen ROC Midden Nederland. Nieuwe opleidingen, open dagen, doemiddagen, u leest het allemaal terug in onze digitale nieuwsbrief. 

Wilt u zich aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief? Laat het ons even weten via decanen@rocmn.nl 

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: