Quotumopleidingen en reservelijsten

Bij een aantal opleidingen is een quotum vastgesteld. Dat betekent dat we een beperkt aantal studenten plaatsen. Dat doen we bijvoorbeeld als het aantal stageplekken beperkt is. Bij de quotumopleidingen werken we met reservelijsten.

Reservelijst

Als bij een opleiding het quotum is bereikt, treedt de reservelijst in werking. Vanaf dat moment is aanmelden nog wel mogelijk, maar je komt dan op een reservelijst. Komt er nog een plekje vrij, dan plaatsen we leerlingen die op de reservelijst staan. 

We kunnen niet garanderen dat er een plek voor je vrijkomt dus we adviseren je om je ook voor een andere opleiding aan te melden. We willen voorkomen dat je blijft wachten op een plek en in september geen opleiding hebt. Is er een lange reservelijst dan kan het ook zijn, dat we de aanmelding helemaal sluiten. 

Hieronder het overzicht van onze quotumopleidingen voor schooljaar 2022-2023. 

Beauty College

Creative College

Sport College

Veiligheid & Defensie College

Welzijn College

Media, ICT en Design College 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: