Quotumopleidingen en reservelijsten

Bij een aantal opleidingen is een quotum vastgesteld. Dat betekent dat we bij die opleidingen een beperkt aantal studenten plaatsen. Waarom doen we dat? Bijvoorbeeld omdat het aantal stageplekken beperkt is. Bij de quotumopleidingen werken we met reservelijsten.

Reservelijst

Als bij een opleiding het quotum is bereikt, treedt een reservelijst in werking. Vanaf dat moment is aanmelden nog wel mogelijk, maar je komt dan op een reservelijst. Dit doen we omdat studenten soms van gedachten veranderen en er dan een plek vrij kan komen. 
De vrijgekomen plekken worden op volgorde van aanmelding toegekend aan de leerlingen op de reservelijst. Maar we kunnen geen garantie geven en adviseren studenten op een reservelijst nadrukkelijk om zich ook voor een andere opleiding aan te melden. Het is namelijk niet zeker dat er nog een plekje vrijkomt en we willen voorkomen dat je blijft wachten op een plek en in september geen opleiding hebt. Is er een aanzienlijke reservelijst dan kan het ook zijn, dat we de aanmelding helemaal sluiten. 

Hieronder het overzicht van onze quotumopleidingen:

Beauty College

Creative College

Gezondheidszorg College

Sport College

Veiligheid & Defensie College

Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: