Quotumopleidingen en reservelijsten

Bij een aantal opleidingen is een quotum vastgesteld. Dat betekent dat we een beperkt aantal studenten plaatsen.
Dat doen we bijvoorbeeld als het aantal stageplekken beperkt is. 

Reservelijst
Als bij een opleiding het quotum is bereikt, treedt de reservelijst in werking. Vanaf dat moment is aanmelden nog wel mogelijk, maar je komt dan op een reservelijst. Komt er nog een plekje vrij, dan plaatsen we leerlingen die op de reservelijst staan. 

Overzicht quotumopleidingen schooljaar 2022-2023

Je kunt nog direct starten bij De Dansopleiding en de opleiding Mediavormgever. Voor de andere opleidingen geldt dat aanmelden weer mogelijk is vanaf 1 oktober. 

Beauty College

Creative College

Media, ICT en Design College 

Sport College

Veiligheid & Defensie College

Welzijn College

Zit een opleiding vol en kom je op de reservelijst adviseren we je om je ook voor een andere opleiding aan te melden. We kunnen namelijk niet garanderen dat er een plek voor je vrijkomt. Soms sluiten we daarom ook de reservelijst.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: