Quotumopleidingen en reservelijsten

Bij een aantal opleidingen is een quotum vastgesteld. Dat betekent dat we een beperkt aantal studenten plaatsen. Dat doen we bijvoorbeeld als het aantal stageplekken beperkt is. Bij de quotumopleidingen werken we met reservelijsten.

Reservelijst

Als bij een opleiding het quotum is bereikt, treedt de reservelijst in werking. Vanaf dat moment is aanmelden nog wel mogelijk, maar je komt dan op een reservelijst.
Komt er nog een plekje vrij, dan plaatsen we leerlingen die op de reservelijst staan. 

We kunnen niet garanderen dat er een plek voor je vrijkomt dus we adviseren je om je ook voor een andere opleiding aan te melden. We willen voorkomen dat je blijft wachten op een plek en in september geen opleiding hebt. Is er een lange reservelijst dan kan het ook zijn, dat we de aanmelding helemaal sluiten. 

Hieronder het overzicht van onze quotumopleidingen. Dit overzicht geldt voor schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23, tenzij anders aangegeven.

Beauty College

Creative College

Gezondheidszorg College (geldt alleen voor 21-22)

Sport College

Veiligheid & Defensie College

Welzijn College (ook quotum voor januaristart 2022)

Media, ICT en Design College (geldt alleen voor 22-23)

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: