Extra ondersteuning door het Studie & Loopbaancentrum

ROC Midden Nederland vindt persoonlijke aandacht voor studenten belangrijk. Als een student extra ondersteuning nodig heeft tijdens de opleiding kan hij/zij terecht bij het Studie & Loopbaancentrum (SLC).
De loopbaanbegeleider vult samen met de student het verwijsformulier in. Vervolgens ontvang de student een uitnodiging van het SLC voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt de hulpvraag onderzocht en bespreken we de mogelijkheden die het SLC kan bieden.

Het SLC biedt ondersteuning in:

  • loopbaanoriëntatietrajecten: als de student erachter komt dat de opleiding die gekozen is niet past en als hij/zij een andere opleiding wil doen of erachter wil komen waar de talenten liggen 
  • trainingen: op het gebied van omgaan met toetsvrees, assertiviteit (meer voor jezelf opkomen) of vergroten van studievaardigheden 
  • schoolmaatschappelijk werk: als de studie lijdt onder problemen thuis of op school 
  • advies bij leerproblemen/studie & handicap,  als er behoefte is aan extra ondersteuning met taal en/of rekenen 
  • coaching of extra begeleiding  tijdens je studie of stage  
  • Voor studenten die aanvullende ondersteuning nodig hebben is, in het kader van de wet Passend Onderwijs, extra begeleiding en zorg beschikbaar.
  • online informatie, Check it: soms zijn er zaken waar de student niet helemaal uitkomt. Er zijn misschien schulden, slaapproblemen of vragen over de studie. Dit kan dan worden besproken met de loopbaanbegeleider of er kan zelf informatie en hulp worden gezocht via Check it, gemakkelijk, anoniem, 24 uur online.  Op Check it is er veel informatie vinden en kan er contact worden gelegd met een schoolmaatschappelijk werker, de BBL werkcoach en het Financiële spreekuur voor studenten van ROC Midden Nederland. Zo houden ze de regie in eigen handen. Check it is te vinden via Blackboard.