Coronavirus, update

We vinden het belangrijk om iedereen op de hoogte te houden hoe wij als school omgaan met de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Wij houden de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten. We volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM, GGD en gemeenten in de regio.

Als er zich relevante ontwikkelingen voordoen, communiceren we dit direct aan studenten en medewerkers. 

Update 23 april

30 maart

In de media verschijnen inmiddels berichten over het voortzetten van de huidige maatregelen omtrent de coronacrisis. Morgenavond is pas de persconferentie van het kabinet en daarop volgend woensdagochtend een overleg met het ministerie van OC&W en de MBO-raad. In het overleg bespreekt men wat de aangekondigde kabinetsbesluiten betekenen voor de onderwijssector. We hebben daarna nog even de tijd nodig om dit om te zetten naar afspraken en maatregelen voor onze school.
We begrijpen dat studenten, ouders en bedrijven snel willen weten waar men aan toe is, maar we vragen om nog even geduld te hebben. We zullen iedereen zo snel mogelijk via mail, Mijn ROCMN en de website informeren.

18 maart 2020

17 maart 2020

We hebben de meest gestelde vragen over ons onderwijs en het coronavirus op een rij gezet. studenten vinden deze informatie ook op het studentenportaal Mijn ROCMN.

Maandag 16 maart 2020

We werken hard aan heldere en duidelijke informatie. We hebben daar nog even iets meer tijd voor nodig. We danken je voor je geduld. Morgen zullen we de meest gestelde vragen en antwoorden plaatsen hier op de website. Houd de updates in de gaten.

Zondag 15 maart 2020, 20.00 uur

Om 17.30 uur heeft minister Slob op de persconferentie aangekondigd dat alle scholen van 16 maart tot en met 6 april gesloten zijn.

Concreet betekent dit voor het volgende:

 • De komende week (16-20 maart) is er geen onderwijs en zijn er geen examens en toetsen.
 • De gebouwen zijn dicht.
 • De docenten bereiden deze week onderwijs op afstand voor.
 • We zullen u deze week verder informeren over het vervolg.
 • Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen via corona@rocmn.nl.

Zondag 15 maart 2020, 13.00 uur

Besluit stoppen met lessen i.v.m. coronavirus

Vanaf maandag 16 maart tot en met in ieder geval 31 maart 2020 stoppen alle lessen in alle schoolgebouwen van ROC Midden Nederland. Dit geldt ook voor studenten die les krijgen bij een werkgever in een ander gebouw. Al vanaf het begin van de crisis was de gezondheid en veiligheid van de studenten en die van onze medewerkers het allerbelangrijkste.

Later vandaag sturen we de studenten een mail wat dat precies betekent en op welke manier we mogelijk wel les gaan geven.

Het kabinet komt vanmiddag met een persconferentie waarin meer duidelijk wordt. We vinden het belangrijk jullie dit nieuws nu al te laten weten. Dit is een besluit van het College van Bestuur, Centrale Studentenraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

Vrijdag 13 maart 2020, 22:00 uur

Hoe verder op maandag 16 maart?
ROC Midden Nederland volgt nog steeds het beleid van het kabinet, ministerie van OCW en RIVM.
Maandag 16 maart gaat het onderwijs voor alle opleidingen op al onze mbo-colleges en het VAVO Lyceum weer van start.

Mocht u een vraag hebben waarvoor het antwoord niet te vinden is op deze pagina, stuur dan een mail naar: corona@rocmn.nl

Vrijdag 13 maart 2020, 12:30 uur

Voor vandaag vervallen alle lessen. Dit geldt niet voor toetsen en examens. Die gaan gewoon door!
Studenten en medewerkers blijven geïnformeerd met verdere updates via Mijn ROCMN / intranet.

Donderdag 12 maart 2020, 19.00 uur

Vanmiddag hebben premier Rutte, minister Bruins en de heer Van Dissel van het RIVM  een persconferentie gehouden en zijn de volgende maatregelen afgekondigd;

 • Blijf thuis als je klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Vermijd sociale contacten in afwachting van de ontwikkeling van het ziektebeeld. Neem contact op met de huisarts als de klachten verergeren.
 • Alle evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast.
 • Probeer contact met kwetsbare personen, ouderen en mensen met verminderde weerstand te vermijden. Deze kwetsbare groepen raden wij aan alleen met openbaar vervoer te reizen als het strikt noodzakelijk is.
 • Het onderwijs gaat door.

Alle maatregelen gelden tot en met 31 maart.

Wat betekent dit vanaf heden voor ROC Midden Nederland?

 • We volgen de adviezen en het beleid van het kabinet en RIVM.
 • Het onderwijs gaat door. Ook stages. Als het stagebedrijf andere maatregelen neemt, dan volgen we die.
 • De open dag van 24 maart gaat niet door.

Als er nieuwe ontwikkelingen of veranderingen zijn, zullen we die op de website communiceren.

Woensdag 11 maart 2020

Het RIVM heeft de richtlijnen voor de inwoners van de provincie Noord-Brabant aangescherpt. We volgen deze richtlijnen. Deze duren tot en met maandag 16 maart.

 • In het algemeen geldt voor iedereen in Nederland; heb je klachten als verkoudheid, hoesten of koorts. Blijf dan thuis. Meld je volgens de gebruikelijke wijze ziek.
 • Kom je uit de provincie Noord-Brabant blijf dan thuis als je thuis kunt werken. Stem dit af met je leidinggevende.
 • Ben je student en heb je geen klachten, dan kun je gewoon naar school komen.

Maatregelen voor Noord-Brabant vind je op de site van het RIVM.

Let op, fake news! Er circuleren op social media en online af en toe nieuwsberichten die bedrieglijk echt lijken, maar het niet zijn. Trap er niet in en check altijd eerst onze eigen berichten hier op de website.

Meest gestelde vragen

Ga je naar het buitenland voor stage of een studiereis?
Stages of studiereizen naar risicogebieden gaan niet door. In gebieden waar op dit moment geen risico is, kun je gewoon stage lopen of op studiereis gaan. Hou de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten: www.nederlandwereldwijd.nl/. Als een reis wordt afgezegd, hoor je dat van je docent of studentcoach.

Ik ben net terug uit het buitenland? Wat moet ik doen?
Check via www.nederlandwereldwijd.nl/ of  www.lcr.nl/nieuws of je in een risicogebied bent geweest. Kom je uit een risicogebied en heb je koorts met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid)? Of ben je de afgelopen twee weken in contact geweest met een patiënt die is besmet met het coronavirus? Blijf dan thuis en neem contact op met je huisarts. Meld het ook bij je studentcoach. Ben je niet in een risicogebied geweest, dan kom je gewoon naar school.

Wanneer moet ik thuisblijven of naar school? 
Als je je grieperig voelt, (veel) aan het hoesten bent en je verhoging hebt, blijf dan uit voorzorg thuis. Meld dit aan je studentcoach en meld je zoals gebruikelijk ziek via Eduarte Student.
Zolang de school niet is gesloten, geldt in principe de Leerplichtwet. Je kunt dus niet zomaar thuisblijven. Ouders/verzorgers kunnen ook niet zelf besluiten om hun kind thuis te houden. Ben je ouder dan 18, dan gelden voor jou dezelfde regels.

Wanneer neem ik contact op met de huisarts?
Je moet contact opnemen met je huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest en/of de afgelopen twee weken in contact bent geweest met een patiënt die is besmet met het coronavirus. Kijk voor de meest recente adviezen op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Welke maatregelen kan ik nemen?

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Op intranet en Mijn ROC MN is ook een ‘handenwasprotocol’ beschikbaar.

Belangrijk informatiebronnen
De meest actuele en landelijke beschikbare informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

De Rijksoverheid heeft voor scholen de pagina geopend: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: