Coronavirus, actueel

De gezondheid en de veiligheid van onze studenten en medewerkers hebben onze hoogste aandacht. We volgen nauwlettend de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Binnen de mogelijkheden die we hebben doen wij er alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan. Veelal in een combinatie van klassikaal onderwijs en op afstand.
We zetten ons maximaal in om een passende oplossingen te vinden voor de verschillende groepen studenten. 

Ons onderwijs verzorgen we in nauwe samenwerking met het werkveld. Ook voor onze leerbedrijven zijn het onzekere tijden. Sommigen bedrijven continueren hun bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk, andere sluiten hun deuren. We roeien op dit moment allemaal met de riemen die we hebben. Belangrijk hierin is een goede relatie en heldere informatievoorziening.

We informeren daarom iedereen zo goed mogelijk over nieuwe ontwikkelingen. Onze studenten ontvangen een persoonlijke mail van de school en vinden alle informatie op Mijn ROC MN. We raden ouders aan met hun kind mee te kijken op deze studentenportal. Stagebedrijven hebben van ons een brief gekregen met de maatregelen en afspraken die we hebben genomen en gemaakt. Op de website plaatsen we ook regelmatig updates om iedereen steeds van de meest actuele informatie te voorzien.

We hebben de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet. 

Update 13 januari 2021

We moeten volhouden….

Gisteravond heeft premier Rutte aangekondigd dat de lockdown nog minstens tot en met 9 februari verlengd wordt en dat scholen onderwijs op afstand moeten geven tot en met minstens 7 februari (zie website Rijksoverheid). Veel mensen hadden zo gehoopt dat dit anders zou zijn… Helaas is het aantal coronabesmettingen nog te hoog en zijn er zorgen over de Britse variant van het coronavirus. Dit betekent dat we moeten volhouden en er zelfs rekening mee moeten houden dat de maatregelen nog langer gaan duren.

Dit is en blijft een pittige periode voor ons allemaal. We zouden heel graag willen dat iedereen weer normaal les krijgt en stage kan lopen. We doen alles wat we kunnen om goed onderwijs en aan iedereen de juiste aandacht te blijven geven. Dat is niet altijd makkelijk, maar samen maken we er het beste van. Nu het vaccineren begonnen is, hebben we gelukkig iets meer perspectief op betere tijden.

Voor ROC Midden Nederland verandert er bijna niets aan de huidige situatie. De volgende afspraken die voor de kerstvakantie zijn gemaakt, blijven gelden:

 • Tot en met 7 februari is er geen onderwijs in onze gebouwen, behalve examens, tentamens, toetsen en praktijklessen.
 • De meeste lessen vinden in deze periode dus online, op afstand plaats.​​
 • Stages gaan door als de werkzaamheden/activiteiten volgens de regels die gelden voor de sector/branche waar je stage loopt mogen doorgaan. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan. Overleg met je studentcoach als je twijfelt.
 • Gezondheid en veiligheid van medestudenten en onze medewerkers staan altijd voorop.

 

Update 15 december 2020

We gaan weer dicht … maar de lessen gaan door.

Maandagavond 14 december heeft premier Rutte aangekondigd dat de scholen vanaf woensdag 16 december overstappen op online onderwijs tot en met 17 januari 2021.

Het is heel jammer dat dit nodig is. We weten dat veel van onze studenten er juist naar verlangen om de klasgenoten te zien. Ook zien we dat het niet iedereen lukt een stage te vinden. Deze periode valt zwaar, ook voor docenten en andere medewerkers. Maar we kunnen even niet anders. We moeten nog even volhouden.  Wat betekent deze maatregel voor de student?

 • Van 16 december tot en met minimaal 17 januari is er geen onderwijs in onze gebouwen, behalve examens, tentamens, toetsen en praktijklessen. Die zijn namelijk wél toegestaan op locatie. Studenten ontvangen hierover informatie van de studentcoach.
 • De meeste lessen vinden in deze periode dus online, op afstand plaats.​​
 • Stages gaan door als de werkzaamheden/activiteiten volgens de regels die gelden voor de sector/branche waar de student stage loopt mogen doorgaan. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan. De student overlegt met de studentcoach bij twijfel.
 • Gezondheid en veiligheid van de studenten en onze medewerkers staan altijd voorop.

Op school voor een examen, tentamen, toets of praktijkles? Blijf de basisregels van kracht, dus:

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Vermijd drukke plekken.
 3. Draag een mondkapje
 4. Was regelmatig je handen en nies in je elleboog.
 5. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 6. Blijf ook thuis als je huisgenoot koorts heeft en/of benauwd is.

Wat zijn de richtlijnen voor het VAVO Lyceum?
Net als in het VO mogen ook alle examenleerlingen van het VAVO tijdens de lockdown wél naar school. Dat betekent dus dat op het VAVO Lyceum de meeste leerlingen ‘gewoon’ les hebben, uiteraard binnen de geldende corona-regels, dus met de 1.5 meter restrictie en het dragen van een mondkapje. De leerlingen van de schakelklassen krijgen online les.

Update 1 december 2020

Het dragen van  een mondkapje is vanaf 1 december 2020 landelijke een wettelijke verplichting. Iedereen (ouder dan 12 jaar)  in het onderwijs, medewerkers, docenten, studenten en leerlingen moeten een mondkapje dragen. 

Binnen school draag je een mondkapje als je door het schoolgebouw loopt. Het mondkapje kan af tijdens de les of op de werkplek, wanneer je een vaste zit- of staanplaats hebt. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht. De verplichting geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Zie voor de mondkapjesverplichting per 1 december ook de website van de rijksoverheid.

Update 2 oktober

Aanvullende richtlijnen dragen mondkapjes

We merken dat er veel vragen zijn over het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten na het dringende advies van premier Rutte. ROC MN volgt het advies van het kabinet en stelt met ingang van aanstaande maandag 5 oktober mondkapjes binnen verplicht bij:

1.            Verplaatsing;

2.            Gemeenschappelijke ruimten als gangen, kantine of toiletten;

3.            (Praktijk)lessen waar de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden en bij contactberoepen.

Een uitzondering is er voor sport, dans en theater waar volgens de brancheprotocollen tijdens het beoefenen mondkapjes en 1,5 meter afstand niet nodig zijn.

Organisatie onderwijs – fysieke lessen en online lessen.
Wij krijgen ook veel vragen van u over de manier waarop wij dit jaar ons onderwijs ingericht hebben. Waarom is er minder fysiek onderwijs en meer online onderwijs?

Waarom doen we het op deze manier?

 • We merken dat het niet bij iedereen bekend is, dat we ons in het mbo moeten houden aan de 1,5 meter afstand op al onze locaties. Niet alleen voor medewerkers maar ook voor studenten. Dit betekent dat de beschikbare ruimte beperkter is geworden.
 • Voor het mbo-onderwijs gelden namelijk i.v.m. de leeftijd van onze studenten (van 15 tot 68) andere richtlijnen dan voor het primair onderwijs (basisscholen) en het voortgezet onderwijs (middelbare scholen). Wij leiden studenten op voor de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding, maar er is ook onderwijs voor zij-instromers en studenten die komen voor om-, her- en bijscholing. De leeftijd van onze studenten is dus heel verschillend en daarom zijn er andere richtlijnen. 
 • Door deze maatregelen en richtlijnen kunnen wij niet anders dan klassen halveren of zelfs in drieën delen. Er zijn dus minder studenten uit dezelfde klas tegelijkertijd op school.
 • Het onderwijs is daarom anders georganiseerd, er is minder fysiek les en meer online les.
 • Docenten geven dezelfde fysieke les twee keer en soms wel drie keer. Ze zijn meer tijd kwijt voor het onderwijs aan dezelfde klas en ook moet er meer geïnvesteerd worden in persoonlijke begeleiding.
 • De online lessen kunnen wel gevolgd worden door grotere groepen studenten. Jammer genoeg kunnen we daarmee niet alles compenseren, vooral niet als er in een opleiding veel praktijklessen moeten worden gegeven. 
 • Alle docenten doen er alles aan om achterstanden zoveel mogelijk te beperken, maar ze kunnen dat niet alleen. Studenten moeten daar ook een rol in spelen.  
 • Het is enorm belangrijk, dat studenten het thuis studeren en het huiswerk goed oppakken. Daarmee verkleinen zij zelf de kans op achterstand.
 • Kortom, samen kunnen docenten, studenten en ouders we er een succesvolle studietijd van maken.

 

Update 29 september 2020

In de persconferentie van 29 september heeft het kabinet voor de komende drie weken de coronamaatregelen aangescherpt. 

Algemene uitgangspunten
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en studenten heeft te allen tijde de hoogste prioriteit. We handelen conform de RIVM-richtlijnen en de voorschriften van de overheid. Dat betekent dat onverminderd van kracht blijft:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Was regelmatig je handen en nies in je elleboog.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Blijf ook thuis als je huisgenoot koorts heeft en/of benauwd is.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte van 30 mensen per ruimte geldt niet voor reguliere onderwijsactiviteiten. Voor andere onderwijsactiviteiten als diploma-uitreikingen, trainingen of kleinschalige interne evenementen geldt het maximum van 30 mensen wel. Het maximum buiten is 40 mensen.

Mondkapjes
Voor ons zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Dat betekent dat vooralsnog mondkapjes niet verplicht zijn, tenzij brancheprotocollen dit voorschrijven. Individueel kan men er uiteraard voor kiezen om een mondkapje te dragen.

Eerdere berichtgeving vindt u hier

Vragen?

Uw vraag kunt u stellen via: corona@rocmn.nl
 

Corona Check App nu beschikbaar

Het UMC Utrecht heeft de OLVG corona check app voor de provincie Utrecht gelanceerd. www.umcutrecht.nl/coronacheck. Het is één van de twee apps die Minister Hugo de Jonge in de persconferentie al noemde.