Coronavirus, actueel

De gezondheid en de veiligheid van onze studenten en medewerkers hebben onze hoogste aandacht. We volgen nauwlettend de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

We informeren studenten en onze leerbedrijven over actuele ontwikkelingen. Onze studenten ontvangen, indien nodig, een persoonlijke mail van de school en vinden alle informatie op Mijn ROC MN. We raden ouders aan met hun kind mee te kijken op deze studentenportal. 

We verzorgen ons onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld en houden stage- en leerbedrijven op de hoogte van actuele informatie.

Wat zijn de richtlijnen rond corona vanaf 13 november?

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag 12 november strengere maatregelen genomen om het stijgende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen terug te dringen. Deze maatregelen (die gelden van 13 november tot 4 december) zijn erop gericht het aantal contacten en contactmomenten per dag te verminderen om elkaar tegen het virus te beschermen. Zie website Rijksoverheid.nl

Premier Rutte riep ook iedereen op om na te denken wat je zelf nog extra kunt doen om de situatie te verbeteren.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor ons?

Voor scholen verandert er niet veel. Wel geldt nu weer een maximale groepsgrootte per ruimte van 75 personen (exclusief personeel). Dit maximum geldt niet voor tentamens en examens. In kantines mogen niet meer dan 75 mensen zitten. Grab & Go is wel mogelijk voor meer mensen. 

We verzoeken je nogmaals om je goed aan de geldende basisrichtlijnen te houden:

  • Draag een mondkapje op school bij verplaatsingen (als je zit, mag het mondkapje af);
  • Houd je aan de looproutes in de gebouwen;
  • Was je handen geregeld;
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD (zie beslisboom), ook als je gevaccineerd bent;
  • Doe geregeld een zelftest als je vaak naar school komt of grotere groepen mensen ontmoet;
  • Werk mee aan goede ventilatie, door bv. tussen lessen te luchten door ramen tegen elkaar open te zetten;
  • Geef elkaar de ruimte, letterlijk en figuurlijk. Het is in het onderwijs niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden. We respecteren vanzelfsprekend degene die dat wel willen. Zo houden we rekening met elkaar.

 
Evenementen?
Evenementen na 18 u zijn niet toegestaan. Deze regel geldt niet voor onderwijsactiviteiten - waaronder ook open avonden vallen. We nemen passende maatregelen om deze activiteiten, die dus wel kunnen doorgaan, veilig te laten verlopen. 

Meer info?
Zie Mijn ROCMN en onze website voor de richtlijnen van ROC Midden Nederland. Zie ook de website van de Rijksoverheid

Beslisboom

Wanneer blijf je thuis en wanneer kun je naar school? Bekijk deze beslisboom.