Begeleiding en Centrum voor Studentontwikkeling

Studentcoach 

Elke student krijgt een studentcoach. De studentcoach is de docent die jou begeleidt tijdens de opleiding en een aantal keer per jaar een loopbaangesprek met jou heeft. Doel van het loopbaangesprek is je te begeleiden in de studievoortgang, zodat je met een diploma de opleiding bij ons kunt afronden. Indien er belemmeringen zijn tijdens je opleiding, dan kun je extra ondersteuning krijgen. De studentcoach onderneemt acties als er aanleiding is vanuit: 

 • het doorstroomdossier of de intake 
 • informatie vanuit de toeleidende school of opleiding 
 • een signaal van de student zelf, bv. in het loopbaangesprek
 • een signaal van anderen, bv. een docent of medestudent 
 • gegevens over het verzuim van de student
 • de voortgang van het individuele leerproces 
 • het gedrag of de houding van de student. 


Elke student heeft bij uitstroom van de opleiding een adviesgesprek over een mogelijk vervolgtraject. Het advies kan gaan over: 

 • uitstroom naar werk 
 • instroom naar een hogere opleiding 
 • overstap naar een andere opleiding en 
 • een nieuw loopbaan-oriëntatietraject. 

Twijfel over je studie? 

Vraag altijd eerst een gesprek aan met je studentcoach, wanneer je niet tevreden bent met de opleiding die je volgt of wanneer je erover denkt te stoppen met je opleiding. Gezamenlijk kun je onderzoeken welke mogelijkheden er voor jou zijn. Indien nodig kan de studentcoach je doorverwijzen naar het Centrum voor Studentontwikkeling van ROC Midden Nederland.  

Ben je nog geen 18 jaar? 

Dan ben je volgens de Wet verplicht onderwijs te blijven volgen. De school is, indien je de opleiding wilt verlaten, verplicht je gedurende acht weken te helpen bij plaatsing in een (andere) opleiding. Pas daarna mag de school je eventueel uitschrijven en zal je uitschrijving gemeld worden bij de afdeling Leerplicht van jouw woongemeente. 

Heb je nog geen startkwalificatie?

Wanneer je nog geen startkwalificatie hebt en je besluit toch om het ROC te verlaten, dan meldt de school dit aan de afdeling Leerplicht van de gemeente waar je woont. Deze afdeling zal contact met je opnemen en kijken welke mogelijkheden er voor je zijn om alsnog een startkwalificatie te halen. 

Passend onderwijs

Als je passend onderwijs nodig hebt door een beperking zoals een stoornis, handicap of chronische ziekte, dan gaan we daarover in gesprek. Lees meer over passend onderwijs.

Centrum voor Studentontwikkeling

ROC Midden Nederland vindt persoonlijke aandacht voor studenten belangrijk. Als een student extra ondersteuning nodig heeft tijdens de opleiding kan hij/zij terecht bij het Centrum voor Studentontwikkeling (CvS). De studentcoach vult samen met jou het verwijsformulier in. Vervolgens ontvang je een uitnodiging van het CvS voor een gesprek. Daarin onderzoeken we je vraag en bespreken we de mogelijkheden die het CvS je kan bieden. Je kunt bij CvS terecht voor: 

 • loopbaanoriëntatietrajecten: als je erachter komt dat de opleiding die je gekozen hebt niet bij jou past en je graag een andere opleiding wil doen of erachter wil komen waar je goed in bent 
 • trainingen op het gebied van omgaan met toetsvrees, assertiviteit (meer voor jezelf opkomen) of vergroten van studievaardigheden
 • schoolmaatschappelijk werk als je studie lijdt onder problemen thuis of op school 
 • advies bij leerproblemen/studie & handicap,  als je moeite hebt met taal en/of rekenen 
 • coaching, extra begeleiding  tijdens je studie of stage 
 • Check It, online informatie en tips of app over persoonlijke zaken waar je soms niet helemaal uitkomt.

Check it

Check It is jouw online platform voor informatie en tips. Ook kun je appen over zaken waar je soms niet helemaal uitkomt. Misschien heb je schulden, slaapproblemen of vragen over studiekeuze. Of je wilt weten wat je moet regelen als je 18 wordt. Je kunt over deze en nog veel meer onderwerpen zelf informatie, tips en hulp zoeken via Check it. Gemakkelijk, anoniem en 24 uur online. Op Check it kun je ook contact leggen met een schoolmaatschappelijk werker, een adviseur van het CvS, de BBL werkcoach en het Financiële spreekuur (FiS) van ons ROC. Zo heb je de regie in eigen handen. Check it is te vinden via Mijn ROCMN en direct via checkitroc.nl.

In het filmpje leggen we je wat meer uit over Check it

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: