Verificatie diploma sollicitatiekandidaten

Als u wilt verifiëren of een sollicitant daadwerkelijk waardepapieren heeft behaald binnen ROC Midden Nederland, dan kunt een verzoek tot verificatie doen. Wij  beschikken over gegevens vanaf 2000.

ROC Midden Nederland verstrekt alleen met toestemming van de  kandidaat informatie aan derden. Een aanvraag voor verificatie moet dus altijd vergezeld gaan van een getekende toestemmingsverklaring van de kandidaat. Verzoeken voor verificatie kunt u mailen naar compliance@rocmn.nl.