Aanmelden stages en leerwerkplekken

Studenten in het mbo hebben leerwerkplekken (bbl) en stageplaatsen (bol) nodig om zich goed te kunnen voorbereiden op hun beroep.

Leerwerkplek of stageplaats beschikbaar?

Stages, in het mbo beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd, vormen een wettelijk verplicht onderdeel van de mbo-opleiding. In de bol-opleidingen dient minimaal 20% tot maximaal 59% van de opleidingstijd worden doorgebracht in een erkend leerbedrijf. In de bbl-opleidingen dient minimaal 60% van de opleidingstijd te worden doorgebracht in een erkend leerbedrijf. De stages worden onderwijskundig ingevuld op basis van te verwerven competenties en de mogelijkheden van het betrokken leerbedrijf.

Heeft u een leerwerkplek en/of een stageplaats binnen uw bedrijf of organisatie beschikbaar? Dan kunt u gebruik maken van ons digitaal aanmeldformulier.Ā Een van onze praktijkbegeleiders neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Studenten en bedrijven werken samen

Ook kan ROC Midden Nederland u helpen bij het beschikbaar stellen van studenten voor door u georganiseerde evenementen, projecten en prestaties. Ook dan kunt u gebruik maken van ons digitaal aanmeldformulier.