Stages en leerwerkplekken: informatie voor bedrijven

In het beroepsonderwijs zijn studenten verplicht stage te lopen in het bedrijfsleven: de beroepspraktijkvorming (bpv). In deze stageperiode of beroepspraktijkvorming doen zij ervaring op in een bedrijf of organisatie.

Maakt de stage meer dan 60% deel uit van de opleiding? Dan volgt de student de beroepsbegeleidende leerweg (bbl): een combinatie van opleiding met een baan bij een bedrijf. Gebruikt de student een klein deel van opleiding voor het lopen van stage? Dan volgt hij de beroepsopleidende leerweg (bol).

Erkend leerbedrijf

Voor de meeste bbl-opleidingen moet de student op zoek naar een baan bij een erkend leerbedrijf. Voor het vinden van een stageplek bij een erkend leerbedrijf kunnen zijn terecht bij het BPV-bureau of bij de BPV-coƶrdinator van de opleiding. De stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkent de leerbedrijven.

Handige sites

  • www.stagemarkt.nl: voor erkende leerbedrijven, leerbanen of stagemogelijkheden
  • www.s-bb.nl: de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)