Samenwerken

ROC Midden Nederland Ondernemend Leren. Vanuit deze visie werkt ROC Midden Nederland nauw samen in de beroeps(praktijk)vorming en kwalificering van onze deelnemers. Met veel ruimte voor het ontwikkelen van talenten en ondernemerschap. Co-design, co-makership en dualisering bieden prachtige kansen voor alle betrokkenen.

Samenwerkingspartijen en convenanten

ROC Midden Nederland geeft samen met partners op de arbeidsmarkt en studenten vorm aan persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De student wordt in een betekenisvolle leeromgeving uitgedaagd om prestaties te leveren en zelf verantwoordelijkheid te nemen. De inbreng van onze stakeholders is vormgegeven in onder meer samenwerkingsverbanden en netwerken. Download hieronder een overzicht van alle samenwerkingsverbanden van ROC Midden Nederland die tot en met 2010 werden afgesloten.

PDF-pictogram Samenwerkingspartners en convenanten.pdf