Afwezigheid door ziekte en/of bijzondere omstandigheden

Bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden, bel je op de dag zelf, voor 9 uur ’s ochtends, de school, en in geval van een BPV-dag ook je leerbedrijf. In de eerste lesweek van het studiejaar hoor je hoe en waar je je ziek of afwezig meldt. Als je belt, wordt deze informatie van je gevraagd: je naam, de opleiding, de groepsnaam en de naam van de LOB/Studentcoach De melding registreren we binnen 24 uur in het systeem voor aanwezigheidsregistratie van het ROC. Als er een bijzondere omstandigheid is waardoor je niet naar school kunt komen, moet je uiterlijk twee werkdagen (en als het kan eerder) voor de datum van je afwezigheid een verzoek tot verlof indienen.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: