Afwezigheid

Het college verwacht dat je deelneemt aan alle les- en BPV-activiteiten. Aan- en afwezigheid wordt geregistreerd. Wanneer je zonder geldige reden niet op school of bij je leerbedrijf bent, dan is dat ongeoorloofd verzuim. De school vraagt altijd naar de reden van jouw verzuim. Als je jonger bent dan 18 jaar en je bent afwezig zonder goede reden, overtreed je de Leerplichtwet.

We zijn als school wettelijk verplicht om ongeoorloofde afwezigheid te melden aan Leerplicht/RMC. ROC Midden Nederland meldt alle studenten die 16 klokuren in een periode van vier weken verzuimen bij Leerplicht/RMC van de gemeente waar je woont. Mogelijk roept Leerplicht/RMC jou op voor een gesprek. Eventueel zijn boetes mogelijk.

Jouw studentcoach gaat in ieder geval met jou in gesprek over jouw te hoge verzuim.

Let wel: ongeoorloofd verzuim kan gevolgen hebben voor je studiefinanciering en je recht op een OV kaart.

Als je studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet Studiefinanciering en je zonder geldige reden ten minste acht achtereenvolgende weken geen lessen volgt, dan zijn we wettelijk verplicht dit aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te melden. Het gevolg is dat deze dienst de studiefinanciering stopzet en het reeds uitbetaalde bedrag over die periode omzet in een kortlopende schuld. Het recht op de OV-jaarkaart vervalt ook onmiddellijk en je krijgt over die periode een (forse) boete wegens onrechtmatig gebruik ervan.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: