Tegemoetkoming studiekosten

Studerende jongeren hebben recht op een financiële bijdrage in de kosten van hun opleiding. Dit kan door kinderbijslag of studiefinanciering. Als ouders een laag salaris hebben, kunnen zij ook in aanmerking voor een aanvullende tegemoetkoming in de studiekosten.

Kinderbijslag

U krijgt als ouder kinderbijslag als uw kind jonger is dan 18 jaar en woont of werkt in Nederland. Ook werkende studenten van 16 en 17 jaar, die nog thuis wonen en per kwartaal netto minder dan € 1.240,- verdienen, komen nog voor kinderbijslag in aanmerking.
meer informatie over kinderbijslag

Studiefinanciering

Studenten kunnen vanaf hun 18e verjaardag maximaal vier jaar studiefinanciering krijgen. Voor studenten die een opleiding op niveau 3 of 4 volgen geldt een prestatiebeurs. Uw zoon of dochter moet dan binnen vier jaar de opleiding afronden. Doet hij/zij er langer over, dan wordt de beurs omgezet in een lening voor maximaal drie jaar die uw kind dan moet terugbetalen.  Haalt uw kind vervolgens binnen tien jaar het diploma op niveau 3 of 4, dan wordt de prestatiebeurs alsnog omgezet in een gift.
Meer informatie over studiefinanciering

Tegemoetkoming studiekosten voor ouders

Is uw kind jonger dan 18 jaar dan kunt u, als ouder, een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. Dit hangt af van uw inkomen. Als uw kinder ouder is dan 18 jaar en een bol-opleiding volgt, dan kunt u gebruikmaken van studiefinanciering.
Meer informatie over tegemoetkoming studiekosten voor ouders

Luister met BrowseAloud